Điều khoản chung


30/06/2022
HDLink.pro là trang TMĐT của CÔNG TY TNHH HDLINK (sau đây gọi là HDLink) công bố các điều khoản chung giúp khách hàng hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
Điều khoản chung

Điều 1 : Quy định sử dụng

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên website này. Khách hàng khi sử dụng và sau khi sử dụng dịch vụ đều phải tuân thủ những quy định này.
 

Điều 2 : Thay đổi quy định

HDLink có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải một phiên bản mới lên Website này, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Website này, mặc nhiên được xem là đã chấp nhận tất cả các quy định mới.
 

Điều 3 : Sử dụng dịch vụ

Người dùng sử dụng dịch vụ được cung cấp trên Website này là khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của HDLink, và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.
 

Điều 4: Quản lý thông tin

Sau khi bàn giao các tài khoản quản trị dịch vụ cho người dùng, HDLink không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ website của người dùng. HDLink không chịu trách nhiệm pháp lý và không bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc quản trị thông tin trên website của khách hàng mà HDLink đã bàn giao các tài khoản quản trị dịch vụ.
 

Điều 5: Tạm ngừng cung cấp dịch vụ

HDLink có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:
- Người dùng dùng website vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặt biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…
 
- Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp , đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.
 
- Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.
 
- Người dùng sử dụng website để phá hoại một website khác.
 
- Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
 
- Người dùng sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của HDLink
 
- Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn.
 

Điều 6: Quản lý tài khoản quản trị

Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin, mặt khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho HDLink khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.
 

Điều 7: Sử dụng email

Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.
 

Điều 8: Trách nhiệm của HDLink khi ngưng cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có toàn quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:
 
- Bạn sử dụng dịch vụ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam. Bạn sử dụng dịch vụ để gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào
 
- Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm...hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
 
- Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
 
- Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;
 
- Bạn có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác.
 
- Bạn mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của HDLink, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức;
 
- Bạn khai thác Dịch vụ được cung cấp dạng chia sẻ trên cùng một máy chủ (Web Hosting, Email Plus...) vượt quá mức tài nguyên quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ.
 

Công ty TNHH HDLink

DỊCH VỤ WEB

Tin Liên Quan

0988.210.910 Zalo Chat 0983.210.910